Psych-K

Teaduses kehtib dogma, et me oleme oma geneetilise koodi edasikandjad ja me ei ole võimelised seda muutma. Sellest lähtuvalt võtame ohvrirolli, et me ei saa ju oma elus ja tervises midagi muuta. Kui juba minu vanematel on halvad geenid, siis ega minulgi pääsu pole.

Juhtiv rakuteadlane Bruse H. Lipton räägib hoopis teist juttu. Nimelt meie geenide aktiivsust mõjutab suurel määral keskkond ja me tajume ümbritsevat nii, kuidas meie uskumused seda peegeldavad.Sellest lähtuvalt võime me oma uskumusi ise kujundada. Uskumused ei ole negatiivsed ega positiivsed, aga nad määravad paljuski meie elu.

Loeme tihti palju igasugust vaimset kirjandust ja eneseabiraamatuid aga miks need siis alati meid ei aita? Miks lähme tihti endaga vastuollu selle asemel, et endaga sõber olla? Kas teame kuidas meie vanemad ja ühiskond on meie elukäiku tegelikult mõjutanud? Kuni 6 eluaastani võtab laps kõik informatsiooni mis väljastpoolt tuleb, otse, ilma töötluseta endasse (alateadvusse) ja hiljem võivad tema alateadvusse programmeeritud uskumused hakata tema tegevusi saboteerima.

Psych-K meetod(autor Robert M. Williams)aitab jõuda erinevate uskumuste tuumani ja neid siis muuta, nii kuidas seda soovime. See süsteem töötab alateadvusega kuhu argine mõtlemine ei jõua. Alateadlike uskumuste muutmine loob suutlikkuse. Selle võime rakendamine loob tulemused. Peaeesmärk on inimese õnn.

Mõned näidisuskumused,mida saab enda hüvanguks tööle panna:

  1. Ma usaldan enda tehtud otsuseid.
  2. Ma usaldan minuni jõudvat jumalikku juhatust.
  3. Ma tunnistan oma võimet ja vastutust teha maailmas positiivseid muutusi.
  4. Ma võtan aktiivselt omaks muutustega kaasnevad võimalused.
  5. Ma jään oma isiklikule nägemusele kindlaks.
  6. Ma olen nõus võtma vajalikke riske, et elada avatult ja ausalt.
  7. Ma luban endal teha seda, mida ma armastan.