Matrixi tervendamistehnika

See on tervendamise süsteem. Mis lähtub inimese energiavälja korrastamisest.

Kõikjal meie ümber on universaalne või jumalik matrix, mis sisaldab kogu universumi infot. Juhul kui on teada mingi info täpne asukoht, võivad kõik inimesed sealt informatsiooni saada. See on morfogeneetilise välja põhiomadus, kui sa tead kuidas sinna pääseda siis on ka juurdepääs olemas.

Kvantfüüsika järgi on keha vedelkristallvõrgustik. Kristall on võimeline säilitama info kvantseisundeid, ning püüdma elektrone nendesse. Katsudes ühte või mitut punkti kehas või selle lähedal olen ma hetkega ühenduses kogu infovõrgustikuga. Iga punkti teadlik korrigeerimine võib muuta kogu süsteemi, kuna juurdepääs on kogu infole. Tähtis on tõsta oma teadlikuse taset. Tihti ollakse oma mõttemaailma küüsis ja vastavalt sellele ka käitutakse. Nii reaalsus töötabki. Matrixi reaalsuses toimub muutumine.

Kui ma vaatlen ja mõõdan midagi kvanttasandil, suudan ma ka täpselt mõõta selle kiirust ja asukohta. Aktiivne jälgimine muudab jälgitavat. Kui võtta nüüd ühte punkti obiektikiir ja teise punkti referentskiir, samas tundes nende kahepunkti vahel sidet ja teades et kõik on valgusmuster, siis saan ka aktiivse jälgimisega keha muuta. Infoväli juba sisaldab kõiki vajalikke muutusi. Informatsioon on teadvuses peituv kord, mis tekib universaalsest teadvusest, see avaldub vormides ning kannab ja ühendab meid kogemusega, mida nimetame reaalsuseks. Seda praktikat tehes muudan teadvuse ehk tähelepanu vaatenurka. Minu keha on vaid teadvus, sest olen vasaku ajupoolkeraga treeninud tajuma ennast kindlal viisil. Nähes haiguse sümptomit erinevatest reaalsuse võimalikkustest, liikudes alateadvusse ja lahti lastes kõikidest siltidest, võtan uue tulemi, ning tunnetan seda kaksikpunktina samas toimub võrelus nullpunktienergiaväljas ja muutub ilmnev reaalsus. Elu kogeb inimene lähtuvalt oma teadvuseviisidest. Juhul kui liikuda aegruumist kvantruumi on seal võimalused piiramatud.

See millele inimene tähelepanu pöörab muutub reaalsuseks. Seni kuni ollakse kinni mingis kindlas olukorras, nähakse alati seda ühte moodi, sest kasutatakse samu parameetreid, millega mõõdetakse kas haiguse sümptom on alles või kadunud. Tihti oleme treeninud märkama, mis valutab ja mis pole korras. Vahest on tähtis vana reaalsus vabastada ja võtta vastu uus. Esmane on programmeerida taotlus, edasi juhib meid alateadvus. Tähtis on õnn ja rahulolu.